Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta W. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, w części określającej kryteria przyznawania abonamentu rocznego mieszkańcom strefy parkowania oraz karty "N+" osobom niepełnosprawnym z dnia 2004-08-19.

Adresat:
RADA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/432597/03/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2004-08-19
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
odrzucenie wniosku RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta W. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, w części określającej kryteria przyznawania abonamentu rocznego mieszkańcom strefy parkowania oraz karty "N+" osobom niepełnosprawnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił zaskarżonej uchwale rażące naruszenie art. 32 Konstytucji RP.

Regulacje zawarte w zaskarżonej uchwale przyznają prawo do otrzymania karty "N+" uprawniającej do bezpłatnego parkowania tylko tym osobom niepełnosprawnym, które są właścicielami samochodów. Prawo do abonamentu rocznego przyznano mieszkańcom strefy parkowania będącym właścicielami samochodów lub posiadającym samochód w leasingu. W rezultacie osoby niepełnosprawne użytkujące pojazdy samochodowe na podstawie umów cywilnoprawnych, np. leasingu czy użyczenia, a także mieszkańcy strefy parkowania użytkujący samochody na podstawie umowy użyczenia lub najmu pozbawieni zostali możliwości bezpłatnego parkowania.

 


Data odpowiedzi:
2008-10-01
Opis odpowiedzi:
Skarga odrzucona (postanowienie z dnia 18.05.2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1711/04).