Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 5 ust. 2 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy K z dnia 2005-08-26.

Adresat:
RADA MIEJSKA
Sygnatura:
RPO/506955/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-08-26
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 5 ust. 2 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy K.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie nieważności § 5 ust. 2 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy K., stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 194/XXXIV/05 Rady Miejskiej w K. z dnia 31.03.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy K. Zaskarżonemu przepisowi Rzecznik zarzuca niezgodność z art. 90f ustawy o systemie oświaty oraz z art. 130 § 1 K.p.a., a także z art. 94 Konstytucji RP. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów został wydany na podstawie art. 90f ustawy o systemie oświaty. Do uregulowania w akcie prawa miejscowego ustawodawca nie przekazał zagadnienia związanego z wypłacaniem pomocy materialnej dla uczniów. Stąd też § 5 ust. 2 regulaminu został wydany z przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego. Zaskarżony przepis narusza także art. 130 § 1 K.p.a., ponieważ uzależnia wypłatę świadczenia, a więc wykonanie decyzji administracyjnej, od uprzedniego otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

 


Data odpowiedzi:
2005-12-05
Opis odpowiedzi: