Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. Kasacja na rzecz Wacława K. i Konstancji W. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z 1952 r. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego z 1951 r z dnia 2005-07-27.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/472962/04/II/203.2
Data sprawy:
2005-07-27
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. Kasacja na rzecz Wacława K. i Konstancji W. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z 1952 r. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego z 1951 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sądu Najwyższego rażące naruszenie art. 37 mkk i art. 27 kk z 1932 r. w związku z art. 37 mkk, polegające na przypisaniu Wacławowi K. i Konstancji W. popełnienia zarzucanych im czynów, pomimo braku w ich działaniu znamion przestępstw określonych w tych przepisach, co miało istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia. Przypisane oskarżonym czyny polegające na rozpowszechnianiu i przewożeniu literatury dotyczącej wyznania "Świadków Jehowy" oraz sporządzaniu i odbieraniu raportów z działalności tej wspólnoty były jedną z form działania wspólnoty i wiązały się z wykonywaniem kultu religijnego. Ściganie karne i skazanie oskarżonych miało formę politycznej represji.

Inf. 7-9/2005, str.

 


Data odpowiedzi:
2005-07-27
Opis odpowiedzi:
1. Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 1.03.2006 r., sygn. akt V KK 306/05).
Inf.1-3/2006, str.