Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. Kasacja na rzecz Bartosza I. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia apelacji z dnia 2005-10-10.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/468049/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-10-10
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. Kasacja na rzecz Bartosza I. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia apelacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, to jest art. 139 § 1 Kpk poprzez błędne przyjęcie, iż skutecznie został doręczony Bartoszowi I. wyrok Sądu Rejonowego wraz z uzasadnieniem na adres wskazany we wniosku o doręczenie uzasadnienia tego wyroku, podczas gdy w tym czasie oskarżony był pozbawiony wolności w innej sprawie, co uniemożliwiło mu dotrzymanie terminu zawitego do wniesienia apelacji.

Inf. 10-12/2005, str.

 


Data odpowiedzi:
2005-10-10
Opis odpowiedzi:
1. Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 18.11.2005 r., sygn. akt V KK 411/05).
Inf.10-12/2005, str.