Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. Kasacja na rzecz Stanisława J. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego (zarzut przeprowadzenia rozprawy odwoławczej podczas nieobecności ustanowionego obrońcy, który o jej terminie nie został prawidłowo powiadomiony, co w konsekwencji stanowiło naruszenie prawa oskarżonego do obrony) z dnia 2005-03-31.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/456878/03/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-03-31
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. Kasacja na rzecz Stanisława J. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego (zarzut przeprowadzenia rozprawy odwoławczej podczas nieobecności ustanowionego obrońcy, który o jej terminie nie został prawidłowo powiadomiony, co w konsekwencji stanowiło naruszenie prawa oskarżonego do obrony).

Inf. 1-3/2005, str.74

 


Data odpowiedzi:
2006-04-29
Opis odpowiedzi:
1. Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 24.06.2005 r., sygn. akt III KK 102/05).
Inf. 4-6/2005, str.