Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. Kasacja na rzecz Tadeusza A. i Józefa K. od orzeczenia Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym z 1952 r z dnia 2006-03-02.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/523015/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-03-02
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. Kasacja na rzecz Tadeusza A. i Józefa K. od orzeczenia Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym z 1952 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie art. 36 dekretu z dnia 13.06.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, polegające na uznaniu Tadeusza A. i Józefa K. za winnych popełnienia przypisanego im czynu, pomimo braku w ich działaniu znamion przestępstwa określonego w tym przepisie, co miało istotny wpływ na treść orzeczenia. Czyn przypisany Tadeuszowi A. i Józefowi K. stanowił realizację prawnie zagwarantowanych wolności i swobód obywatelskich.

Tadeusz A. i Józef K. zostali uznani winnymi tego, że - jak wynika z odtworzonych akt - "w okresie od końca 1950 r. do 11.02.1951 r. (

) jako członkowie b. stowarzyszenia Świadków Jehowy brali udział w działalności tej sekty, której istnienie ma pozostać tajemnicą wobec władzy państwowej". Wymierzono im karę kilkunastu miesięcy obozu pracy.

Inf. 1-3/2006, str.

 


Data odpowiedzi:
2006-05-22
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 04.05.2006 r., sygn. akt II KK 87/06).