Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Sądem Rejonowym w K. z odwołania Anny L. od decyzji Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w przedmiocie odmowy refundacji laserowej korekty wady wzroku z dnia 2005-01-14.

Adresat:
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA NOWEJ HUTY
Sygnatura:
RPO/480756/04/X/108.13
Data sprawy:
2005-01-14
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Sądem Rejonowym w K. z odwołania Anny L. od decyzji Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w przedmiocie odmowy refundacji laserowej korekty wady wzroku.