Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi kasacyjnej Wojewody od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta B z dnia 2005-08-01.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/455687/03/X/1001.3 RZ
Data sprawy:
2005-08-01
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi kasacyjnej Wojewody od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta B.

 


Data odpowiedzi:
2006-02-27
Opis odpowiedzi:
Skarga oddalona (wyrok z dnia 10.01.2006 r., sygn. akt II OSK 747/05).