Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. Kasacja na rzecz Daniela J. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego z dnia 2006-02-03.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/519117/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-02-03
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. Kasacja na rzecz Daniela J. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 479 § 1 Kpk w związku z art. 139 § 1 Kpk i art. 6 Kpk, polegające na rozpoznaniu sprawy przez sąd meriti pod nieobecność oskarżonego i na wydaniu wyroku zaocznego, w sytuacji gdy oskarżony nie był prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy, co w efekcie naruszyło jego prawo do obrony.

 


Data odpowiedzi:
2006-08-03
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 28.06.06 sygn.akt II KK 51/06)