Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezydenta Miasta odmawiającą przyznania Marzennie O. zaliczki alimentacyjnej na dziecko z dnia 2006-06-01.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W ŁODZI ZA POŚREDNICTWEM PREZYDENTA MIASTA ŁÓDZI
Sygnatura:
RPO/529907/06/III/1108.4 RZ
Data sprawy:
2006-06-01
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezydenta Miasta odmawiającą przyznania Marzennie O. zaliczki alimentacyjnej na dziecko.

Wydanie decyzji o odmowie przyznania zaliczki alimentacyjnej Prezydent Miasta oparł na uznaniu, że nie można jednoznacznie stwierdzić bezskuteczności egzekucji alimentów, bowiem mimo ponagleń skierowanych do władz włoskich Sąd Okręgowy nie dysponuje informacjami o stanie postępowania egzekucyjnego. Z zaświadczenia Sądu Okręgowego, które strona dołączyła do wniosku o nabycie prawa do zaliczki alimentacyjnej wynika, że wniosek o egzekucję alimentów na rzecz małoletniej od ojca, obywatela Włoch, został złożony, natomiast brak informacji o stanie postępowania egzekucyjnego jest wynikiem bezczynności władz włoskich. Rzecznik stwierdził w uzasadnieniu skargi, iż skarżąca nie może ponosić konsekwencji niewykonania obowiązku organów strony włoskiej. Interpretacja treści art. 10 ust. 1a ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej dokonana przez Prezydenta Miasta sprawia, że sytuacja osób, które nie mogą - mimo dochowania ze swojej strony należytej staranności - doprowadzić do egzekucji alimentów od zobowiązanych zamieszkałych za granicą staje się gorsza od sytuacji osób, które taką egzekucję mogą zainicjować i prowadzić. Intencją ustawodawcy było zapewnienie wsparcia wszystkim osobom, które nie mogą wyegzekwować alimentów od zobowiązanego zamieszkałego za granicą.

 


Data odpowiedzi:
2007-11-06
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 17.11.2006 r., sygn. akt II SA/Łd 739/06).