Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezydenta Miasta odmawiającą przyznania Marzennie O. zaliczki alimentacyjnej na dziecko z dnia 2006-06-01.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W ŁODZI ZA POŚREDNICTWEM PREZYDENTA MIASTA ŁÓDZI
Sygnatura:
RPO/529907/06/III/1108.4 RZ
Data sprawy:
2006-06-01
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezydenta Miasta odmawiającą przyznania Marzennie O. zaliczki alimentacyjnej na dziecko.

Wydanie decyzji o odmowie przyznania zaliczki alimentacyjnej Prezydent Miasta oparł na uznaniu, że nie można jednoznacznie stwierdzić bezskuteczności egzekucji alimentów, bowiem mimo ponagleń skierowanych do władz włoskich Sąd Okręgowy nie dysponuje informacjami o stanie postępowania egzekucyjnego. Z zaświadczenia Sądu Okręgowego, które strona dołączyła do wniosku o nabycie prawa do zaliczki alimentacyjnej wynika, że wniosek o egzekucję alimentów na rzecz małoletniej od ojca, obywatela Włoch, został złożony, natomiast brak informacji o stanie postępowania egzekucyjnego jest wynikiem bezczynności władz włoskich. Rzecznik stwierdził w uzasadnieniu skargi, iż skarżąca nie może ponosić konsekwencji niewykonania obowiązku organów strony włoskiej. Interpretacja treści art. 10 ust. 1a ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej dokonana przez Prezydenta Miasta sprawia, że sytuacja osób, które nie mogą - mimo dochowania ze swojej strony należytej staranności - doprowadzić do egzekucji alimentów od zobowiązanych zamieszkałych za granicą staje się gorsza od sytuacji osób, które taką egzekucję mogą zainicjować i prowadzić. Intencją ustawodawcy było zapewnienie wsparcia wszystkim osobom, które nie mogą wyegzekwować alimentów od zobowiązanego zamieszkałego za granicą.

 


Data odpowiedzi:
2007-11-06
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 17.11.2006 r., sygn. akt II SA/Łd 739/06).