Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Sądem Okręgowym w sprawie odwoławczej od postanowienia Sądu Rejonowego oddalającego wniosek o rozwiązanie rodziny zastępczej dla małoletniego z dnia 2006-03-20.

Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/498916/05/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2006-03-20
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Sądem Okręgowym w sprawie odwoławczej od postanowienia Sądu Rejonowego oddalającego wniosek o rozwiązanie rodziny zastępczej dla małoletniego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca postanowieniu Sądu Rejonowego naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe stosowanie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w związku z przyjęciem, że przy braku podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej. Rodzina zastępcza nie ma z zasady trwałego charakteru. Po przezwyciężeniu przez rodzinę naturalną trudności, które były powodem umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, powinno ono wrócić do biologicznych rodziców. Przesłanka ta została spełniona. Przy braku wskazań do ograniczenia władzy rodzicielskiej nie ma żadnych podstaw prawnych do utrzymywania rodziny zastępczej. Rzecznik wnosi o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego i rozwiązanie rodziny zastępczej dla małoletniego w osobie babki małoletniego oraz ustalenie miejsca pobytu małoletniego u matki. Z uwagi na długotrwały konflikt w rodzinie na tle opieki nad małoletnim, Rzecznik wniósł także o zobowiązanie małoletniego oraz jego rodziców do podjęcia terapii rodzinnej.

 


Data odpowiedzi:
2006-08-28
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 23.03.2006 r.) z powodu cofnięcia apelacji przez wnioskodawczynię.