Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów, dotyczących sposobu opodatkowania usług świadczonych przez lekarzy weterynarii polegających na badaniu zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju z dnia 2006-06-20.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/525063/06/VI/618 RZ
Data sprawy:
2006-06-20
Rodzaj sprawy:
wniosek do NSA o wykładnię przepisów (WPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów, dotyczących sposobu opodatkowania usług świadczonych przez lekarzy weterynarii polegających na badaniu zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju.

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie poprzez rozstrzygnięcie zagadnienia:

czy usługi świadczone przez lekarzy weterynarii polegające na badaniu przed i po uboju zwierząt rzeźnych są usługami weterynaryjnymi podlegającymi opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym do końca 2002 r., czy też jako usługi w zakresie badań i analiz składu czystości substancji podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich opowiada się za wykładnią zawartą w wyroku WSA w Warszawie z dnia 13.05.2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 127/05). WSA uznał wówczas, że badanie zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju jest usługą weterynaryjną podlegającą opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 


Data odpowiedzi:
2006-12-27
Opis odpowiedzi:
Odmowa podjęcia uchwały (postanowienie z dnia 20.11.2006 r., sygn. akt II FPS 3/05).