Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, do toczącego się przed Wojewodą Mazowieckim postępowania w przedmiocie nadania obywatelstwa polskiego obywatelowi Turcji z dnia 2006-05-04.

Adresat:
WOJEWODA MAZOWIECKI
Sygnatura:
RPO/528223/06/X/1505 RZ
Data sprawy:
2006-05-04
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, do toczącego się przed Wojewodą Mazowieckim postępowania w przedmiocie nadania obywatelstwa polskiego obywatelowi Turcji.

 


Data odpowiedzi:
2006-08-01
Opis odpowiedzi:
Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2006 r. o nabyciu obywatelstwa polskiego przez obywatela Turcji.