Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Sądem Okręgowym z powództwa Adriana W. o ochronę dóbr osobistych z dnia 2006-04-07.

Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/528629/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-04-07
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Sądem Okręgowym z powództwa Adriana W. o ochronę dóbr osobistych.

Adrian W. skazany nieprawomocnym wyrokiem na karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo wystąpił z powództwem cywilnym o ochronę dóbr osobistych przeciwko matce ofiary. Zdaniem Rzecznika, jest rzeczą niezwykle istotną rozważenie, czy na tle konkretnej sprawy ten, kto sam narusza zasady współżycia społecznego, może w pełni realizować wszystkie wchodzące w skład ogólnego prawa podmiotowego uprawnienia i czy dostęp do prawa podmiotowego jest nieograniczony i niezależny od szerszego kontekstu sprawy. Uczestnictwo Rzecznika w postępowaniu jest wyrazem przekonania, iż uwzględnienie powództwa Adriana W., domagającego się zadośćuczynienia od pokrzywdzonej w wyniku przestępstwa, którego dokonał, byłoby niesprawiedliwe. Doprowadziłoby to do nadużycia prawa podmiotowego powoda do ochrony dóbr osobistych i naruszenia nie tylko zasad współżycia społecznego, ale także praw i wolności obywatelskich pozwanej, na straży których stoi Rzecznik Praw Obywatelskich.

Sprawa została zakończona w sposób uwzględniający stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

 


Data odpowiedzi:
2009-01-12
Opis odpowiedzi: