Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie ulgi płatniczej - rozłożenia na raty zaległości podatkowej ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych skargi (nieuiszczenie wpisu sądowego), w zakreślonym przez sąd terminie 7 dni z dnia 2006-04-25.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH
Sygnatura:
RPO/529458/06/VI/618.1 RZ
Data sprawy:
2006-04-25
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie ulgi płatniczej - rozłożenia na raty zaległości podatkowej ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych skargi (nieuiszczenie wpisu sądowego), w zakreślonym przez sąd terminie 7 dni.

Skarżący podniósł, iż w miejscu jego zamieszkania jest uszkodzona skrzynka na korespondencję, wskutek czego ulegają zagubieniu kierowane do skarżącego przesyłki, o czym wcześniej zawiadomił pisemnie urząd pocztowy. Skarżący kierując skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wskazał jako adres do doręczeń korespondencji skrytkę pocztową. Wskazany adres do doręczeń powinien być przyjęty przez sąd do wiadomości. W tym stanie rzeczy w ocenie Rzecznika nie nastąpiło zastępcze doręczenie wywołujące skutki prawne.

 


Data odpowiedzi:
2007-07-20
Opis odpowiedzi:
Skarga kasacyjna uwzględniona (postanowienie z dnia 12.04.2007 r., sygn. akt I FSK 278/07).