Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P z dnia 2006-04-07.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/529673/06/V/500.2 RZ
Data sprawy:
2006-04-07
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P.

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: "Wskazany w przepisie art. 34 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (obecnie art. 52 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) brak obowiązku wyczerpania środków zaskarżenia jako warunek dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego odnosi się jedynie do prokuratora, który nie brał wcześniej udziału w postępowaniu administracyjnym jako podmiot na prawach strony."

NSA podjął uchwałę (w dniu 10.04.2006 r., sygn. akt I OPS 6/05) zbieżną ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Rzecznika.