Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Sądem Rejonowym - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie odowłanego dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z dnia 2006-07-17.

Adresat:
HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA
Sygnatura:
RPO/533883/06/I/106.1 RZ
Data sprawy:
2006-07-17
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Sądem Rejonowym - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie odowłanego dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

 


Data odpowiedzi:
2008-06-16
Opis odpowiedzi:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w W. z dnia 30.05.2007 r. (sygn. akt VIII P 1028/06) częściowo uwzględniona (wyrok Sądu Okręgowego w W. z dnia 31.03.2008 r., sygn. akt XII Pa 681/07).