Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w D. K. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy z dnia 2005-12-12.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY W DZIADOWEJ KŁODZIE
Sygnatura:
RPO/478644/04/V/501.6 RZ
Data sprawy:
2005-12-12
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w D. K. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył uchwałę Nr IV/26/03 Rady Gminy w D.K. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarzucając tej uchwale naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz naruszenie art. 7 Konstytucji RP. Ponadto Rzecznik zarzuca § 6 ust. 1 uchwały naruszenie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz naruszenie art. 2 i art. 32 Konstytucji RP i wnosi o stwierdzenie nieważności tej uchwały w całości. Rada Gminy nie uregulowała w uchwale wszystkich kwestii, do określenia których zobowiązuje ją ustawa o ochronie praw lokatorów. Uregulowanie zawarte w § 6 ust. 1 narusza ustawę o ochronie praw lokatorów uzależniając prawo do ubiegania się o lokal mieszkalny od posiadania stałego zameldowania na pobyt stały na terenie gminy D.K. przez okres ostatnich 10 lat.

 


Data odpowiedzi:
2006-07-27
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 30.05.2006 r., sygn. akt IV SA/Wr 23/06). W dniu 28.04.2006 r. Rzecznik cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania - nowa uchwała uchylająca uchwałę zaskarżoną przez RPO reguluje większość ze wskazanych przez Rzecznika zagadnień.