Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach dotyczących pobierania opłat za nielegalny pobór energii z dnia 2004-04-06.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/446016/03/V/513 RZ
Data sprawy:
2004-04-06
Rodzaj sprawy:
wniosek do NSA o wykładnię przepisów (WPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

1. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach dotyczących pobierania opłat za nielegalny pobór energii.

Rzecznik wnosi o rozstrzygnięcie, czy dopuszczalne jest prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji w celu wyegzekwowania opłaty za nielegalny pobór energii lub paliw na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, jeżeli w tytule wykonawczym wystawionym przez przedsiębiorstwo energetyczne nie wskazano jako podstawy prawnej egzekwowanego obowiązku orzeczenia sądowego zasądzającego egzekwowaną należność.

Zdaniem Rzecznika dla celów egzekucji należności za nielegalny pobór energii i paliw konieczne jest wskazanie orzeczenia sądowego zasądzającego egzekwowaną należność. Taka również była linia orzecznicza NSA. Jednakże w wyroku z dnia 1.08.2003 r. NSA stwierdził, iż podstawą poboru opłat może być również faktura wystawiona przez wierzyciela (zakład energetyczny).

Inf. 4-6/2004, str. 71

2. Cofnięcie wniosku - pismo z dnia 13.10.2004 r.

Inf. 10-12/2004, str.