Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej K. dotyczącą opłat za parkowanie pojazdów z dnia 2005-03-23.

Adresat:
WSA W KATOWICACH Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W KATOWICACH
Sygnatura:
RPO/468321/04/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2005-03-23
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej K. dotyczącą opłat za parkowanie pojazdów.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/334/04 Rady Miejskiej K. z dnia 19.01.2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta K. Zaskarżonej uchwale Rzecznik zarzuca naruszenie art. 2 i art. 32 Konstytucji RP. Wśród podmiotów zwolnionych uchwałą Rady Miejskiej z opłat za parkowanie nie znaleźli się użytkownicy pojazdów samochodowych zamieszkujący na obszarze strefy płatnego parkowania. Osoby te mogą ubiegać się o wydanie "karty mieszkańca", stanowiącej formę opłaty abonamentowej za parkowanie, zawierającej bonifikatę w stosunku do opłat jednorazowych. W efekcie mieszkańcy strefy płatnego parkowania zobowiązani są do wnoszenia opłaty abonamentowej za parkowanie pojazdów samochodowych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania, zaś nieuiszczenie opłaty naraża ich na ukaranie opłatą dodatkową w wysokości 50 zł. Natomiast osoby zamieszkujące poza strefą płatnego parkowania nie są obciążeni takim obowiązkiem za parkowanie swoich pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca swego zamieszkania.

 


Data odpowiedzi:
2006-08-10
Opis odpowiedzi:
Skarga oddalona (wyrok z dnia 16.05.2006 r., sygn. akt IV SA/Gl 354/05).