Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Tomasza N. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 2006-09-13.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/518143/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-09-13
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Tomasza N. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Wyrokowi temu Rzecznik zarzuca rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 139 § 1 Kpk w związku z art. 450 § 3 Kpk i art. 453 § 2 i 3 Kpk polegające na rozpoznaniu sprawy przez sąd drugiej instancji pod nieobecność oskarżonego, który nie był prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy, co naruszało jego prawo do obrony.