Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. Kasacja na rzecz Józefa W. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego z 1950 r z dnia 2005-08-22.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/279657/98/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-08-22
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. Kasacja na rzecz Józefa W. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego z 1950 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu postanowieniu rażące naruszenie art. 347 § 1 k.p.k. z 1928 r., mające istotny wpływ na treść orzeczenia, polegające na braku uzasadnienia stanowiska sądu, że Józef W. jest sprawcą zarzucanych mu czynów, a nadto niewskazaniu z jakich konkretnie przyczyn sąd meriti uznał, że jego pozostawanie na wolności grozi niebezpieczeństwem porządkowi prawnemu, co stanowiło przesłanki dla zastosowania wobec Józefa W. środka zabezpieczającego.

Inf. 7-9/2005, str.

1. Kasacja na rzecz Józefa W. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego z 1950 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu postanowieniu rażące naruszenie art. 347 § 1 k.p.k. z 1928 r., mające istotny wpływ na treść orzeczenia, polegające na braku uzasadnienia stanowiska sądu, że Józef W. jest sprawcą zarzucanych mu czynów, a nadto niewskazaniu z jakich konkretnie przyczyn sąd meriti uznał, że jego pozostawanie na wolności grozi niebezpieczeństwem porządkowi prawnemu, co stanowiło przesłanki dla zastosowania wobec Józefa W. środka zabezpieczającego.

Inf. 7-9/2005, str.

 


Data odpowiedzi:
2006-08-03
Opis odpowiedzi:
1. Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 5.12.2005 r., sygn. akt IV KK 331/05).
Inf. 10-12/2005, str.