Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. kasacja na rzecz Daniela B. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego z dnia 2006-02-09.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/506566/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-02-09
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. kasacja na rzecz Daniela B. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa karnego procesowego, a mianowicie art. 479 § 1 Kpk i art. 6 Kpk poprzez przeprowadzenie postępowania sądowego pod nieobecność oskarżonego i wydanie w tej sytuacji wobec tego oskarżonego wyroku zaocznego, mimo iż nie zostało mu doręczone wezwanie na rozprawę.

Inf.1-3/2006, str.