Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Reginy H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Gminy przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej odmawiającą Reginie H. zaliczki alimentacyjnej na córkę z dnia 2006-05-24.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/527918/06/XI/1113 RZ
Data sprawy:
2006-05-24
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Reginy H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Gminy przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej odmawiającą Reginie H. zaliczki alimentacyjnej na córkę.

Organ II instancji stwierdził, że w sprawie ma zastosowanie art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, w myśl którego zaliczka alimentacyjna nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona do zaliczki jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko. Zdaniem Rzecznika wspomniany przepis nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ córka pani Reginy H. jest małoletnia i dlatego nie może być uznana za osobę uprawnioną do ubiegania się o świadczenia rodzinne (jako osobie małoletniej nie przysługuje jej prawo występowania w imieniu swojego dziecka w postępowaniu administracyjnym, bowiem gdy rodzice dziecka są małoletni, zachodzi konieczność ustanowienia dla dziecka opieki prawnej).

 


Data odpowiedzi:
2006-08-29
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 22.06.2006 r., sygn. akt II SA/Sz 309/06).