Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Jacka P. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich z dnia 2005-07-19.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/508333/05/III/323.1 RZ
Data sprawy:
2005-07-19
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Jacka P. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarża w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, opierając skargę kasacyjną na przesłance wynikającej z art. 174 § 1 p.p.s.a. Wyrokowi temu Rzecznik zarzuca naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w związku z art. 1 ustawy z dnia 7.01.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, polegającym na przyjęciu, że dziecko poczęte nienarodzone, którego matka przebywała w obozie koncentracyjnym na Majdanku będąc z nim w ciąży, nie może otrzymać uprawnień kombatanckich określonych w ustawie o kombatantach. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku.

 


Data odpowiedzi:
2006-12-11
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 20.07.2006 r., sygn. akt II OSK 986/05).