Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Andrzeja G. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie uniważnienia wyniku konkursu na dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej (sygn. akt I OPS 4/06) z dnia 2006-10-03.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/536242/06/V/500.2 RZ
Data sprawy:
2006-10-03
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Andrzeja G. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie uniważnienia wyniku konkursu na dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej (sygn. akt I OPS 4/06).

W związku z postanowieniem NSA z dnia 5.01.2006 r. zawierającym zagadnienie prawne przedstawione do rozstrzygnięcia przez skład siedmiu sędziów NSA (sygn. akt I OSK 902/05), Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: "Unieważnienie wyniku konkursu przez organ sprawujący nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową, w oparciu o § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki w sprawie szczegółowych zasad postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydatów na funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, stanowi akt lub czynność z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Rozstrzygnięcie wątpliwości przedstawionej w postanowieniu NSA z dnia 5.01.2006 r. prowadzić będzie do ustalenia, czy w przedmiotowej kategorii spraw właściwy jest sąd administracyjny, czy też są to sprawy o roszczenie związane ze stosunkiem pracy, podlegające kognicji sądu powszechnego.

 


Data odpowiedzi:
2007-01-24
Opis odpowiedzi:
Skarga kasacyjna uwzględniona (postanowienie z dnia 11.12.2006 r., sygn. akt I OPS 4/06).