Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie uciążliwych dla okolicznych mieszkańców zapachów pochodzących z zakładów przemysłowych z dnia 2006-12-08.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/538505/06/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2006-12-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie uciążliwych dla okolicznych mieszkańców zapachów pochodzących z zakładów przemysłowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje liczne sygnały od obywateli zamieszkujących w pobliżu zakładów przemysłowych, których funkcjonowanie powoduje powstawanie immisji zapachowych. Stanowią one istotną uciążliwość w życiu codziennym, a często wręcz uniemożliwiają normalne funkcjonowanie.

W związku z tym Rzecznik sygnalizuje, że art. 222 ust. 5 ustawy - Prawo ochrony środowiska zawiera upoważnienie dla Ministra Środowiska do wydania, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, rozporządzenia określającego wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza. Z informacji posiadanych przez Rzecznika wynika, że w Ministerstwie Środowiska trwają od dłuższego czasu prace nad projektem tego aktu prawnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o poinformowanie o etapie procesu legislacyjnego oraz przewidywanym terminie wydania rozporządzenia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: