Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Romana B., dotyczącej prawa do sądu (sygn. akt SK 74/06) z dnia 2006-12-27.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/543928/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-12-27
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Romana B., dotyczącej prawa do sądu (sygn. akt SK 74/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: art. 424 (12) w związku z art. 398 (9) § 2 zdanie 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

 


Data odpowiedzi:
2008-03-03
Opis odpowiedzi:

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 5.02.2008 r., sygn. akt SK 74/06).