Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie potrzeby podjęcia działań na rzecz poprawy warunków obsługi interesantów przez Konsulat Generalny RP we Lwowie z dnia 2006-12-22.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/545487/06/X/1501.3 RZ
Data sprawy:
2006-12-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie potrzeby podjęcia działań na rzecz poprawy warunków obsługi interesantów przez Konsulat Generalny RP we Lwowie.

Podczas spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich z konsulem Ukrainy oraz przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców w sprawie warunków zatrudnienia w Polsce pracowników migrujących, podniesiona została sprawa kolejek obywateli Ukrainy, oczekujących około jednego miesiąca na wydanie polskiej wizy przez Konsula Generalnego RP we Lwowie. Przyczyną niewystarczającej do potrzeb wydolności Konsulatu zdają się być warunki lokalowe, w jakich Konsulat wykonuje swe zadania.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o spowodowanie wyjaśnienia sprawy i poinformowanie Rzecznika o podejmowanych i planowanych działaniach na rzecz poprawy warunków obsługi interesantów przez Konsulat Generalny RP we Lwowie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-01-22
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (17.01.2007 r.) poinformował, że polskie urzędy konsularne na Ukrainie wydały w 2006 r. ponad 635 tys. wiz, z tego Konsulat Generalny RP we Lwowie wydał 306 tys. wiz. Urząd konsularny we Lwowie pracuje w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Został przystosowany do wydawania najwyżej 600 wiz dziennie, podczas gdy wydaje ich 1400-1800 dziennie. Resort ocenia, że w obecnych warunkach lokalowych został przekroczony poziom wydolności urzędu i dalsze zwiększenie liczby wydawanych wiz nie jest możliwe. Obywatele Ukrainy ubiegający się o wydanie polskiej wizy mają prawo wyboru urzędu konsularnego. Znacznie mniej są obciążone pozostałe placówki: w Kijowie, Charkowie, Łucku i Odessie.
Mimo usilnych starań strony polskiej nie udało się pozyskać odpowiedniej siedziby dla konsulatu w Kijowie. Ostatnio zakupiono teren pod budowę nowego konsulatu. Zmiana siedziby placówki, do której powinno dojść w nieodległej przyszłości spowoduje radykalną poprawę warunków pracy oraz zwiększenie możliwości obsługi interesantów.