Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie niedoszacowania nakładów na oświatę i wynikającego z tego braku możliwości pokrycia rzeczywistych kosztów funkcjonowania szkół w jednostkach samorządowych z dnia 2000-11-07.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/349346/00/X/1008 RZ
Data sprawy:
2000-11-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie niedoszacowania nakładów na oświatę i wynikającego z tego braku możliwości pokrycia rzeczywistych kosztów funkcjonowania szkół w jednostkach samorządowych.

 


Data odpowiedzi:
2000-11-30
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.11.2000 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - grudzień 2000", str. 60).