Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystapienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zróżnicowanego terminu przedawnienia w odniesieniu do należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zwrotu nadpłaconych składek z dnia 2007-01-17.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/440136/03/III/303.5 RZ
Data sprawy:
2007-01-17
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystapienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zróżnicowanego terminu przedawnienia w odniesieniu do należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zwrotu nadpłaconych składek.

Z odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie (z dnia 29.06.2006 r. oraz 9.08.2006 r.) wynikało, że propozycje nowych rozwiązań idące w kierunku zrównania tych terminów przedawnienia zostaną przedstawione podczas najbliższej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Rzecznik Praw Obywatelskich podtrzymuje swe stanowisko o konieczności pilnej zmiany stanu prawnego w tym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: