Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystapienie do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie potrzeby objęcia bezpośrednim nadzorem górniczym firm zewnętrznych wykonujących pracę w ruchu zakładów górniczych z dnia 2007-01-16.

Adresat:
WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
Sygnatura:
RPO/545954/06/VIII/805.7 RZ
Data sprawy:
2007-01-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystapienie do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie potrzeby objęcia bezpośrednim nadzorem górniczym firm zewnętrznych wykonujących pracę w ruchu zakładów górniczych.

Zdaniem Głównego Inspektora Pracy, w sytuacji wzrostu udziału firm zewnętrznych, wykonujących pracę w ruchu zakładów górniczych, wskazane jest objęcie tych podmiotów bezpośrednim nadzorem górniczym, co pozwoliłoby na uproszczenie procedur decyzyjnych organów nadzoru górniczego dotyczących pracowników tych firm. Konsekwencją podjęcia takich działań może być poprawa bezpieczeństwa pracy w polskich kopalniach węgla kamiennego.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w tej sprawie, a także o przekazanie ustaleń Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba".

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: