Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie pomocy pszenicznej dla rolników z dnia 2004-02-23.

Adresat:
MARSZAŁEK SENATU RP
Sygnatura:
RPO/405857/02/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2004-02-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie pomocy pszenicznej dla rolników.

W związku z prowadzonym przez Rzecznika Praw Obywatelskich postępowaniem wyjaśniającym w sprawie pomocy pszenicznej, która przysługiwała rolnikom na podstawie ustawy z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 roku oraz o zmianie niektórych ustaw, Rzecznik uzyskał informację, iż w dniu 12.06.2003 r. wpłynął do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji przedmiotowej ustawy. Ideą senatorów, którzy wnieśli ten projekt było przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy rolnikom, do dnia 31 grudnia 2003 roku. W uzasadnieniu podniesiono sygnalizowany już przez Rzecznika Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji problem niezdefiniowania pojęcia procesu weryfikacji wniosków rolników przez poszczególnych wojewodów. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o przewidywanym terminie zakończenia prac legislacyjnych.

Inf. 1-3/2004, str. 43

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-02-18
Opis odpowiedzi:
1. Marszałek Senatu RP (2.03.2004 r.) poinformował, że proces legislacyjny w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw został zakończony. Zabrakło bowiem wymaganej liczby senatorów potrzebnej do podjęcia inicjatywy ustawodawczej.
Informacja 1-3/2004, str. 44