Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie potrzeby usprawnienia trybu załatwiania spraw rolników, związanych z szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną z dnia 2007-01-12.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/546541/06/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2007-01-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie potrzeby usprawnienia trybu załatwiania spraw rolników, związanych z szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają listy od rolników, którzy sygnalizują problemy związane z zapewnieniem prawidłowości szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych.

Ostateczne szacowanie i ustalenie szkody w uprawach i płodach rolnych poprzedza się dokonaniem oględzin, które muszą zostać przeprowadzone w terminie 7 dni od dnia jej zgłoszenia. Tymczasem w wielu przypadkach osoby upoważnione przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich nie dokonują oględzin w terminie określonym w przepisach, co utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia uzyskanie odszkodowania przez rolników. Wnioskodawcy postulują wprowadzenie takich regulacji, które w sposób jednoznaczny spowodują przestrzeganie tego terminu, na przykład poprzez możliwość zastosowania sankcji za niedopełnienie obowiązków szacowania.

Z korespondencji wpływającej do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że niejednokrotnie rolnicy nie otrzymywali odpowiedzi od kół łowieckich na pisma w sprawie bezczynności na zgłoszenia szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych. Pracownicy Biura Rzecznika zwracali się wówczas do zarządów kół łowieckich z żądaniem udzielenia odpowiedzi. W kilku sprawach zarządy kół udzieliły odpowiedzi dopiero po kilku miesiącach i to po interwencjach w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego. Sytuację taką należy uznać za niezgodną z obowiązującym prawem, bowiem podmioty te, jako wykonujące również zadania z zakresu administracji publicznej, zobowiązane są do udzielania Rzecznikowi żądanych przez niego informacji i wyjaśnień.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: