Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie migracji zarobkowej personelu medycznego (kontynuacja wystąpienia z dnia 3.04.2006 r.) z dnia 2007-01-23.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/527434/06/VIII/813 RZ
Data sprawy:
2007-01-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie migracji zarobkowej personelu medycznego (kontynuacja wystąpienia z dnia 3.04.2006 r.).

Z informacji zawartej w artykule "Szpitalom brakuje młodych lekarzy i specjalistów", który pojawił się w "Gazecie Prawnej" dnia 18.01.2007 r. wynika, iż Ministerstwo Zdrowia opracowuje kompleksowy raport oceniający skalę zjawiska migracji personelu medycznego od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o przekazanie raportu i poinformowanie o działaniach, jakie są podejmowane lub mają być podjęte w celu zapobieżenia zjawisku masowej migracji pracowników służby zdrowia i jego negatywnym skutkom.


 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: