Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystapienie do Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji w sprawie potrzeby dostosowania do wyroku Trybunału Konstytucyjnego przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z mianowanym pracownikiem samorządowym z dnia 2007-01-23.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/390054/01/VIII/810 RZ
Data sprawy:
2007-01-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystapienie do Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji w sprawie potrzeby dostosowania do wyroku Trybunału Konstytucyjnego przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z mianowanym pracownikiem samorządowym.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 5.12.2000 r. (sygn. akt K 35/99) orzekł, iż art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy o pracownikach urzędów państwowych, w zakresie, w jakim stwarza podstawę do rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z mianowanym urzędnikiem państwowym - kobietą wcześniej niż z mianowanym urzędnikiem państwowym - mężczyzną, jest niezgodny z art. 32 i art. 33 Konstytucji RP.

W tym samym wyroku Trybunał uznał, że art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie, w jakim stwarza podstawę do rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z mianowanym pracownikiem samorządowym - kobietą, w razie nabycia przez nią prawa do emerytury, wcześniej niż z mianowanym pracownikiem samorządowym - mężczyzną, jest niezgodny z art. 32 i art. 33 Konstytucji RP.

W myśl art. 190 ust. 3 Konstytucji RP orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jeśli Trybunał nie określi innego terminu utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Należy zatem przyjąć, że oba przepisy utraciły moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, czyli w dniu 13.12.2000 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotychczas nie znalazł odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach. Rzecznik zwrócił się o spowodowanie nadania biegu przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: