Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystapienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie potrzeby ustawowego uregulowania definicji "zamieszkania" w celu uniknięcia rozbieżnej praktyki stosowania przepisów o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby czasowo przebywające na terenie państw trzecich (kontynuacja wystąpienia z dnia 11.12.2006 r.) z dnia 2007-02-02.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/545822/06/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2007-02-02
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystapienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie potrzeby ustawowego uregulowania definicji "zamieszkania" w celu uniknięcia rozbieżnej praktyki stosowania przepisów o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby czasowo przebywające na terenie państw trzecich (kontynuacja wystąpienia z dnia 11.12.2006 r.).

Wcześniejsze wystąpienie Rzecznika, oprócz przedstawienia stanowiska w sprawie indywidualnej, które zostało podzielone przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, miało także wymiar ogólny, gdyż dotyczyło również wniosku o rozważenie możliwości ustawowego uregulowania definicji "zamieszkania" w ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w tej kwestii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: