Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zatrudniania więźniów z dnia 2007-01-29.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/322798/99/VII/713 RZ
Data sprawy:
2007-01-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zatrudniania więźniów.

Jedną z największych bolączek więziennictwa jest brak możliwości zapewnienia osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych konstruktywnego zajęcia. Mimo, iż wskaźnik zatrudnienia więźniów rośnie, to jedynie około jedna trzecia osadzonych wykonuje pracę, odpłatnie lub nieodpłatnie. Ogromna część więźniów w dalszym ciągu przez prawie całą dobę pozostaje w celi. Pewną poprawę istniejącego stanu mogłoby przynieść zatrudnienie osadzonych przy sezonowych pracach porządkowych na terenie miast i gmin. Rzecznik zwrócił się z zapytaniem, czy istnieją możliwości skierowania skazanych do prac tego rodzaju.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: