Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie podejmowania pracy przez cudzoziemców na terenie Polski z dnia 2006-07-05.

Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Sygnatura:
RPO/535046/06/VIII/815 RZ
Data sprawy:
2006-07-05
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie podejmowania pracy przez cudzoziemców na terenie Polski.

Od dłuższego czasu w kręgu zainteresowań Rzecznika pozostaje problematyka naruszeń praw pracowniczych osób pracujących poza granicą swego ojczystego kraju. Problem ten nie dotyczy tylko obywateli naszego kraju.
Z informacji, które pojawiają się w polskich mediach może wynikać, że na terenie Polski przebywa i nielegalnie świadczy pracę kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy obcokrajowców (są to głównie obywatele byłych republik radzieckich, a także Rumunii, Bułgarii i Wietnamu). W większości przypadków osoby te nie mogą liczyć na przestrzeganie przepisów regulujących kwestie zatrudnienia i wynagradzania za pracę, a warunki, w jakich pracują nie spełniają kryteriów bezpieczeństwa. Rzecznik prosi o informacje dotyczące przestrzegania praw pracowniczych obcokrajowców przebywających na terenie Polski, a w szczególności dane dotyczące ilości spraw prowadzonych w tym zakresie przez Państwową Inspekcję Pracy oraz materię tych spraw.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: