Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mirosława Cz., dotyczącej określenia w ustawie obowiązków podatkowych (sygn. akt SK 39/06) z dnia 2006-07-11.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/532179/06/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2006-07-11
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mirosława Cz., dotyczącej określenia w ustawie obowiązków podatkowych (sygn. akt SK 39/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: "art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest niezgodny z art. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP".

 


Data odpowiedzi:
2008-01-14
Opis odpowiedzi:

Skarga konstytucyjna częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 27.11.2007 r., sygn. akt SK 39/06).