Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do leków i leczenia osób chorych na mukowiscydozę (kontynuacja wystąpienia z dnia 21.06.2006 r.) z dnia 2006-07-27.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/534441/06/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2006-07-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do leków i leczenia osób chorych na mukowiscydozę (kontynuacja wystąpienia z dnia 21.06.2006 r.).

W odpowiedzi z dnia 17.07.2006 r. Minister Zdrowia poinformował o zasadach dostępu do leków i leczenia osób chorych na mukowiscydozę oraz o działaniach resortu zmierzających do zapewnienia tym chorym bezpieczeństwa zdrowotnego. Rzecznik nadal oczekuje na stanowisko w sprawie możliwości refundacji w ramach ubezpieczenia zdrowotnego szczepionki "Aerugen" osobom spełniającym kryteria do jej stosowania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-10-03
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (01.09.2006 r.) podtrzymał stanowisko wyrażone w odpowiedzi z dnia 17.07.2006 r. na wcześniejsze wystąpienie w tej sprawie z dnia 21.06.2006 r.
Dodał jednocześnie, że od decyzji odmownej Prezesa NFZ w przedmiocie refundacji leku niewpisanego do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP nie przysługuje tryb odwoławczy.