Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wypowiedzi Ministra Zdrowia o potrzebie przeprowadzenia reformy w polskich szpitalach z dnia 2007-01-19.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/548847/07/VIII/813 RZ
Data sprawy:
2007-01-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wypowiedzi Ministra Zdrowia o potrzebie przeprowadzenia reformy w polskich szpitalach.

Na podstawie doniesień prasowych Rzecznik Praw Obywatelskich powziął wiadomość o zwolnieniu z pracy lekarza ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Powodem zwolnienia było umieszczenie pacjenta w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie bez konsultacji z przełożonym.

Jak wynika z artykułu prasowego, Minister Zdrowia określił zwolnienie tego lekarza z pracy jako "absolutny skandal", dodając, że nie mógł, w świetle obowiązujących przepisów, podjąć interwencji. Zapowiedział jednak przeprowadzenie zmian, które miałyby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-02-26
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (12.02.2007 r.) poinformował, że po analizie aktualnego stanu prawnego w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej uznano, że normy prawne ustawy o zakładach opieki zdrowotnej dopuszczają wprowadzenie jako alternatywnego do systemu "ordynatorsko-profesorskiego" tzw. systemu konsultanckiego. System ten pozwala na stworzenie zespołu konsultanckiego, w którego skład wchodzi lekarz - konsultant o doświadczeniu zawodowym, pozwalającym na samodzielne wykonywanie zadań leczniczych w danej specjalności oraz asystenci i stażyści, przy czym zasadą jest rotacja na stanowiskach asystentów i stażystów. Aby umożliwić wprowadzenie przedmiotowego systemu, Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowelizację pakietu rozporządzeń do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, dotyczących omawianego obszaru zagadnień. Publikacji tych aktów prawnych należy oczekiwać w ciągu najbliższych kilku tygodni.