Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Haliny S., dotyczącej podstawy wymiaru emerytury (sygn. akt SK 96/06) z dnia 2007-01-23.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/547500/06/III/303 RZ
Data sprawy:
2007-01-23
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Haliny S., dotyczącej podstawy wymiaru emerytury (sygn. akt SK 96/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: art. 15 ust. 1 w związku z ust. 6 oraz art. 16 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP.

 


Data odpowiedzi:
2008-12-04
Opis odpowiedzi:Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 1.04.2008 r., sygn. akt SK 96/06).