Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Grzegorza G. dotyczącej kompetencji asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (sygn. akt SK 92/06) z dnia 2007-01-23.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/546730/06/I/110 RZ
Data sprawy:
2007-01-23
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Grzegorza G. dotyczącej kompetencji asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (sygn. akt SK 92/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: art. 135 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zezwalający Ministrowi Sprawiedliwości za zgodą kolegium sądu okręgowego na powierzanie asesorowi sądowemu pełnienia czynności sędziowskich w sądzie rejonowym na czas określony nieprzekraczający czterech lat, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 175 ust. 1, art. 179, a także niezgodny z art. 32 Konstytucji RP. Ponadto art. 134 § 5 tej ustawy upoważniający Ministra Sprawiedliwości do zwolnienia asesora sądowego, po uprzednim wypowiedzeniu, za zgodą kolegium sądu okręgowego, jest niezgodny z art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

 


Data odpowiedzi:
2007-11-30
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 21.11.2007 r., sygn. akt SK 92/06) ze względu na zbędność orzekania. Wyrokiem z dnia 24.10.2007 r. sygn. akt SK 7/06 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 135 § 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.