Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Piotra K., Stanisława S. i Anny S., dotyczącej kompetencji asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (sygn. akt SK 95/06) z dnia 2007-01-23.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/547501/06/I/110 RZ
Data sprawy:
2007-01-23
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Piotra K., Stanisława S. i Anny S., dotyczącej kompetencji asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (sygn. akt SK 95/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: art. 135 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zezwalający Ministrowi Sprawiedliwości za zgodą kolegium sądu okręgowego na powierzanie asesorowi sądowemu pełnienia czynności sędziowskich w sądzie rejonowym na czas określony nieprzekraczający czterech lat, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 175 ust. 1, art. 179, a także niezgodny z art. 32 Konstytucji RP. Ponadto art. 134 § 5 tej ustawy upoważniający Ministra Sprawiedliwości do zwolnienia asesora sądowego, po uprzednim wypowiedzeniu, za zgodą kolegium sądu okręgowego, jest niezgodny z art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

 


Data odpowiedzi:
2008-03-14
Opis odpowiedzi:

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 5.03.2008 r., sygn. akt SK 95/06).