Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich (Ombudsmana) Islandii oraz Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przypadków naruszania praw pracowniczych obywateli polskich pracujących w Islandii z dnia 2006-11-23.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/528495/06/III/808 RZ
Data sprawy:
2006-11-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich (Ombudsmana) Islandii oraz Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przypadków naruszania praw pracowniczych obywateli polskich pracujących w Islandii.

Ujawnione w ostatnich miesiącach - przez media lub organy ścigania - przypadki naruszeń praw pracowniczych obywateli nowych państw członkowskich UE dobitnie potwierdzają stanowisko wyrażane przez polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, iż problem migracji pracowniczych jest w niedostatecznym stopniu zauważany i podejmowany przez władze państw członkowskich Unii Europejskiej.
W polskich mediach pojawiają się co pewien czas informacje o naruszeniach praw pracowniczych Polaków mieszkających i pracujących na terenie Islandii. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich (Ombudsmana) Islandii z prośbą o otoczenie opieką i udzielenie wszelkiej możliwej pomocy Polakom, którzy padają ofiarą tych nagannych procederów. Równocześnie Rzecznik poprosił o podjęcie działań będących w kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich Islandii, które pozwoliłyby uniknąć takich lub innych podobnych zdarzeń na przyszłość.
Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do polskiego Ministra Spraw Zagranicznych podkreślił, że do dnia dzisiejszego obywatele polscy przebywający w Islandii pozbawieni są opieki konsularnej, mimo zapewnień przekazanych Rzecznikowi w piśmie dnia 15.09.2006 r., że w IV kwartale br. zostanie ustanowiony stały i regularny dyżur konsularny w Reykjaviku.

Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich (Ombudsmana) Islandii w sprawie przypadków naruszania praw pracowniczych obywateli polskich pracujących w Islandii.

Ujawnione w ostatnich miesiącach - przez media lub organy ścigania - przypadki naruszeń praw pracowniczych obywateli nowych państw członkowskich UE dobitnie potwierdzają stanowisko wyrażane przez polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, iż problem migracji pracowniczych jest w niedostatecznym stopniu zauważany i podejmowany przez władze państw członkowskich Unii Europejskiej.
W polskich mediach pojawiają się co pewien czas informacje o naruszeniach praw pracowniczych Polaków mieszkających i pracujących na terenie Islandii. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich (Ombudsmana) Islandii z prośbą o otoczenie opieką i udzielenie wszelkiej możliwej pomocy Polakom, którzy padają ofiarą tych nagannych procederów. Równocześnie Rzecznik poprosił o podjęcie działań będących w kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich Islandii, które pozwoliłyby uniknąć takich lub innych podobnych zdarzeń na przyszłość.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: