Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie rozbieżności przepisów rozporządzeń Ministra Środowiska z dnia 2007-02-13.

Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/540784/06/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2007-02-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie rozbieżności przepisów rozporządzeń Ministra Środowiska.

Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań legislacyjnych w zakresie harmonizacji dwóch rozporządzeń Ministra Środowiska regulujących problematykę metod referencyjnych oznaczania normatywnych wskaźników zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. Metody te zostały ustalone na podstawie rozporządzenia z dnia 23.01.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem oraz rozporządzenia z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Rozbieżności dotyczą badania substancji ropopochodnych, oceny spełnienia warunków odprowadzenia ścieków do środowiska i częstotliwości wykonywania badań analitycznych, zróżnicowania jednostek natężenia przepływu wód opadowych i roztopowych podlegających ocenie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: