Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej obowiązków szpitala w razie śmierci pacjenta z dnia 2007-02-28.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/551634/07/X/108.2 RZ
Data sprawy:
2007-02-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej obowiązków szpitala w razie śmierci pacjenta.

Rzecznik otrzymał list Przedsiębiorców Pogrzebowych Ziemi Częstochowskiej, z którego wynika, że znaczna część zakładów opieki zdrowotnej nie wypowiedziała umów z przedsiębiorcami pogrzebowymi dzierżawiącymi prosektoria przyszpitalne, a inne planują przeprowadzenie przetargów na odbiór zwłok pacjentów zmarłych w szpitalu i ich przechowywanie w chłodniach na terenie przedsiębiorstw pogrzebowych. Zdaniem wnioskodawców praktyki te naruszają przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w świetle której zakład opieki zdrowotnej powinien w szczególności wyjaśnić przyczynę śmierci pacjenta, umyć i ubrać ciało, przechowywać je w odpowiednich warunkach i wydać je wyłącznie osobom uprawnionym. Prezentowanej opinii trudno odmówić racji. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o spowodowanie zbadania podnoszonych kwestii oraz zajęcie stanowiska w tej materii, a także o przekazanie informacji odnośnie działań resortu zdrowia mających na celu zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: