Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie przestrzegania praw osób zatrudnionych w handlu z dnia 2007-02-12.

Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Sygnatura:
RPO/550960/07/VIII/808 RZ
Data sprawy:
2007-02-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie przestrzegania praw osób zatrudnionych w handlu.

W dniu 26.01.2007 r. w "Rzeczpospolitej" ukazał się artykuł "Prawa osób zatrudnionych w handlu są nagminnie łamane", z którego wynika, że w grudniu 2006 r. 800 inspektorów pracy skontrolowało prawie 300 placówek handlowych na terenie całego kraju pod kątem przestrzegania prawa pracowników. Na konferencji prasowej w dniu 25.01.2007 r. Główna Inspektor Pracy stwierdziła, że wyniki kontroli wykazały rażące nieprawidłowości, m.in. nadmierne obciążanie kasjerek dźwiganiem towarów w ciągu dnia pracy. Rzecznik zwrócił się o przekazanie informacji o wynikach powyższych kontroli.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: