Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie problemu przewozu nad terytorium Polski, przy wykorzystaniu transportu lotniczego, materiałów rozszczepialnych z dnia 2007-01-31.

Adresat:
PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
Sygnatura:
RPO/547713/06/X/1003 RZ
Data sprawy:
2007-01-31
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie problemu przewozu nad terytorium Polski, przy wykorzystaniu transportu lotniczego, materiałów rozszczepialnych.

W dniu 18.12.2006 r. odbył się w ramach tzw. prawa nieregularnego przelotu, transport z Republiki Federalnej Niemiec do Federacji Rosyjskiej wysokowzbogaconego paliwa nuklearnego, samolotem rosyjskim IŁ-76. Przelot odbył się na podstawie art. 5 Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nie można wykluczyć sytuacji, w której w wyniku katastrofy samolotu przewożącego ładunek zużytego paliwa nuklearnego doszłoby do nieodwracalnego skażenia znacznego obszaru Polski. Omawiany problem będzie narastał w związku z planowanym przewożeniem drogą lotniczą zużytego paliwa nuklearnego z poradzieckich elektrowni atomowych usytuowanych we wschodniej części Republiki Federalnej Niemiec do Rosji.

Zgodnie z art. 74 Konstytucji RP, władze publiczne zobowiązane są do prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom, a ochrona środowiska jest ich obowiązkiem.

Rzecznik prosi o poinformowanie o decyzji w przedmiocie ewentualnego wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie do systemu prawa instrumentów ograniczających, o ile nawet nie zabraniających tego typu przewozów nad i przez terytorium Polski.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: